Subsidie voor recreatief personenvervoer over water

Dit jaar hebben we in Nederland kunnen genieten van een heerlijke lange zomer. Nu het vaarseizoen voorbij is, is het tijd om na te denken over uw activiteiten voor het volgende jaar. Wilt u een nieuwe vaarverbinding realiseren, uw dienstregeling uitbreiden of een extra op- en afstappunt creëren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie van de provincie Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland staat bekend om haar grote en gevarieerde aanbod op het gebied van waterrecreatie en wil samen met haar partners, een vooraanstaande waterprovincie blijven. Daarom ondersteunt de provincie ondernemers, rederijen en gemeenten die recreatieve vaarverbindingen willen starten of verbeteren. Er is subsidie beschikbaar voor fysieke maatregelen die bijdragen aan het vervoeren van meer passagiers over het water naar recreatieve bestemmingen in de provincie. Bij fysieke maatregelen valt te denken aan:
• steigers of wachtvoorzieningen bij steigers;
• fietsenstallingen;
• oplaadpunten voor elektrisch fietsen;
• oplaadpunten voor elektrisch varen;
• automaten/voorziening voor kaartverkoop;
• informatieborden of bewegwijzering;
• aanpassingen aan vaartuigen ten behoeve van duurzaamheid of om meer mensen met een mobiliteitsbeperking te vervoeren (onder bepaalde voorwaarden).

Er is ook subsidie beschikbaar voor digitale technologie die ondersteunend is aan de fysieke maatregelen, bijvoorbeeld een smart phone app voor een recreatieve vaarverbinding.

Eerste subsidieaanvraag gehonoreerd
Het totale bedrag dat de provincie beschikbaar heeft voor deze regeling is €3.000.000 euro. Onlangs heeft de provincie Noord-Holland de eerste aanvraag voor deze subsidieregeling gehonoreerd. Het gaat om een subsidie voor voorzieningen voor een Pontveer van het recreatieschap Spaarnwoude. Aanvragen voor subsidie worden door de provincie beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk een (volledige) aanvraag in te dienen.

Loket: onafhankelijk advies over uw projectplan of aanvraag
De provincie Noord-Holland stelt ondersteuning beschikbaar om u te helpen bij het opstellen van een projectplan of het onderbouwen van de subsidieaanvraag, in de vorm van een “subsidieloket”. Het subsidieloket is onafhankelijk en wordt bemand door Bureau BUITEN en TNO. U kunt hier met al uw vragen gratis en vrijblijvend terecht. Het Loket heeft geen invloed op de uiteindelijke beoordeling van de subsidieaanvraag.

Meer informatie?
De uitvoeringsregeling is hier te raadplegen. Hoe u een aanvraag in kunt dienen leest u hier. Heeft u vragen over de regeling of wilt u advies over uw projectplan of het schrijven van de aanvraag? Neem dan contact op met Anneke van Mispelaar of Daniek Nijland van het Loket, via Loket.RPOW@noord-holland.nl.