Actueel

  • Slochterweg tussen Kanaaldijk en N247 dit weekend dicht

    (15 juli 2021) Bij Het Schouw komen 3 onderdoorgangen om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer te verbeteren.
  • Kan de N247 in Broek in Waterland ondergronds?

    (25 mei 2021) De provincie Noord-Holland onderzoekt samen met regiogemeenten, de Vervoerregio Amsterdam en de Dorpsraad Broek in Waterland de mogelijkheden om van de provinciale weg N247 ter hoogte van het dorp een onderdoorgang te maken. Gedeputeerde Staten vroegen in oktober 2020 om twee varianten verder uit te werken. Dat doen we in een vervolgstudie. Denkt u met ons mee?

Uitgelicht