Actueel

  • Uitwerking varianten nodig om te bepalen of onderdoorgang Broek in Waterland haalbaar is

    (08 juni 2022) De provincie Noord-Holland werkt aan een studie naar de eventuele aanleg van een onderdoorgang in de N247. Eind vorig jaar hebben direct aanwonenden 2 subvarianten aangedragen. Het uitwerken van deze nieuwe varianten kostte meer tijd, waardoor de studie langer duurt dan gepland. Eén van de subvarianten van bewoners wordt toegevoegd aan de vervolgstudie.
  • Nieuw ontwerp en aanbesteding nodig voor onderdoorgangen Het Schouw

    (24 mei 2022) In oktober 2021 werd bekend dat bij het Schouw 3 onderdoorgangen niet volgens plan en budget kunnen worden uitgevoerd. Door de gewijzigde grondwaterstanden moest het ontwerp terug naar de tekentafel. De provincie en de aannemer hebben samen naar oplossingen gekeken. Inmiddels zijn zij overeengekomen dat er teveel aan het ontwerp wijzigt en dat dit niet via de gemaakte afspraken uitgevoerd kan worden.

Uitgelicht