Een nieuwe start voor kruispunt Het Schouw

Kruispunt Het Schouw is een cruciaal knooppunt voor het verkeer in de regio Waterland. Op het kruispunt splitst verkeer richting Purmerend (N235) van het verkeer richting Monnickendam en Edam-Volendam (N247).

De afgelopen jaren kregen verkeersdeelnemers te maken met een onbetrouwbare reistijd, vooral tijdens de spits. Op dit kruispunt komen fietsers, bussen en auto’s samen. De grote verkeersdrukte leidt tot opstoppingen en ongevallen. Provincie Noord-Holland wil de verkeersveiligheid bij het kruispunt verbeteren. Het verkeer moet er ook beter kunnen doorstromen. We kijken naar manieren om deze uitdagingen aan te pakken en de verkeerssituatie te verbeteren.

Het project kruispunt Het Schouw heeft een lange geschiedenis. De eerste plannen voor een verbeterslag werden tussen 2010 en 2012 gemaakt. In 2020 begon de uitvoering van een ontwerp met drie onderdoorgangen. Dat project werd in 2021 stilgelegd toen bleek dat met de grondwaterstand op die locatie de geplande onderdoorgangen niet gebouwd konden worden voor het budget dat beschikbaar was. Het project ging terug naar de tekentafel. 

Oplossingen onder de loep

Afgelopen zomer zijn verschillende opties voor Het Schouw opnieuw onderzocht. Zes verschillende oplossingen zijn bedacht door een werkgroep waar specialisten van de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam, Waterland en Amsterdam samen met de provincie Noord-Holland in zitten. Een extern bureau heeft die oplossingen uitgewerkt. De bestuurders van die samenwerkende partijen hebben daaruit de drie meest haalbare gekozen. Daarbij is gekeken naar het oplossend vermogen en hoe haalbaar en betaalbaar de oplossing is.

Drie oplossingen 

  • Oplossing A: Deze oplossing lijkt het meest op het oude ontwerp. Er komen in deze variant twee onderdoorgangen. Eén voor voetgangers, fietsers en lokaal (landbouw)verkeer. De tweede onderdoorgang is voor busverkeer in de avondspits van Amsterdam naar Purmerend. 
  • Oplossing B: Er komt één onderdoorgang, namelijk voor voetgangers, fietsers en lokaal (landbouw)verkeer. Deze variant heeft geen onderdoorgang voor bussen, maar een verlengde wisselbusbaan. De bus steekt ter hoogte van het kruispunt bij het tankstation de weg over en sluit dan aan op de wisselbusbaan langs de westzijde van de N235. 
  • Oplossing C: Ook in deze variant wordt één onderdoorgang gemaakt aan de westkant voor voetgangers, fietsers en lokaal (landbouw)verkeer. De bus doorstroming verbetert door een busbaan vanaf het kruispunt N247-N235 tot aan het volgende kruispunt op de N235-Kanaaldijk (Dollard). Daar steekt de bus de weg over richting de wisselbusbaan, zoals nu ook gebeurt. Hiervoor wordt een aparte fietsbrug over de Broekervaart gemaakt, zodat de bus op de nu bestaande brug ruimte krijgt. 

Meedenkavond

De drie varianten die nu op tafel liggen, zijn ruwe schetsen. Ze worden verder uitgewerkt tot schetsontwerpen. Op 13 november konden omwonenden, ondernemers, belangenverenigingen en experts meedenken over die varianten. Waar ziet men mogelijkheden? Wat mag niet worden vergeten? En hoe kan een oplossing beter worden gemaakt? De opmerkingen, bedenkingen en ideeën die tijdens deze meedenkavond zijn opgehaald, worden waar mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking. 

Meedenkavond kruispunt Het Schouw

Hoe verder

Begin volgend jaar beslist een stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de Vervoerregio, de vier gemeenten en de provincie, welk van de drie schetsontwerpen de beste oplossing is voor het kruispunt. Die oplossing wordt opnieuw met de omwonenden, ondernemers en belangenverenigingen besproken. Daarna wordt de gekozen oplossing verder uitgewerkt tot een ontwerp op detailniveau. Dat ontwerp moet dan rond de zomer klaar zijn, zodat in het najaar van 2024 de politiek een beslissing kan nemen over de vervolgstappen en de financiering. 

Meer informatie

De oplossing voor kruispunt Het Schouw is één van de onderdelen van het project Bereikbaarheid Waterland. Meer informatie is te vinden op www.bereikbaarheidwaterland.nl