Omgevingsmanagement

De schakel tussen het project in uitvoering en ‘de omgeving’: omwonenden, bedrijven, weggebruikers, gemeenten en provincie zijn de omgevingsmanagers. Stef Bakker, André de Bruyn en Marijke Melchers zorgen dat de belangen van de uitvoerende samenwerkende partners en die van de omgeving in kaart worden gebracht.

Luisteren, zoveel mogelijk rekening houden met ieders wensen en/of belangen en die vertalen naar creatieve oplossingen. Ze zorgen ervoor dat iedereen zich op de hoogte kan stellen van de onderdelen die voor hem of haar belangrijk zijn. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie ontvangen? De omgevingsmanagers zijn te bereiken via servicepunt@noord-holland.nl.

Werkzaamheden omgevingsmanagers

Ook achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van het project. Waar zijn de omgevingsmanagers op dit moment mee bezig?

Stef:

“In 2019 heb ik gewerkt aan het bestemmingsplan (PIP Inpassingsplan N247) dat nodig is voor de realisatie van het project. Eind januari deed de Raad van State een positieve uitspraak over het PIP en bepaalde dat er geen belemmeringen meer zijn voor uitvoering van de werkzaamheden aan de N247. Dat gaf mij weer energie om te starten met andere werkzaamheden voor de N247. Daarbij gaat het vooralsnog met name om de voorbereidende werkzaamheden zoals het het opstellen van een verkeersplan en aanvragen van de Watervergunning en Wet natuurbeschermingsvergunning.”

Andre:

“Op dit moment zijn de verleggingen van de kabels en leidingen in de polder Katwoude gestart; daar hebben wij als "provincie hard aan gewerkt. Daarnaast houd ik me bezig met de grondverwerving en houdt afstemmingsgesprekken met stakeholders, maar heb bijvoorbeeld ook contact over vergunningverlening."

Marijke:

“Op dit moment houd ik me als assistent omgevingsmanager binnen het project bezig met de onderdelen: het verkeersplan; verlegging van kabels en leidingen, grondverwerving en de vergunningen. Tevens houd ik contact met alle betrokkenen die een raakvlak hebben met ons project zodat we tijdens de uitvoering de overlast voor de omgeving tot een minimum kunnen beperken. Daarnaast ondersteun ik de omgevingsmanagers met hun werkzaamheden."

 

 

Uitgelicht