Nieuws

 • Greenchain NH: samenwerken in de agri-foodketen

  23 mei 2024 Greenchain NH: samenwerken in de agri-foodketen

  Greenchain NH is niet zomaar een publiek-private-samenwerking (pps) tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Het is 1 van de 3 high impact pps-en (HIPs) in de provincie Noord-Holland.

 • Ronald Kleijn nieuwe werkambassadeur voor Noord-Holland

  15 mei 2024 Ronald Kleijn nieuwe werkambassadeur voor Noord-Holland

  Ronald Kleijn gaat per 1 juni aan de slag als werkambassadeur voor Noord-Holland.

 • Technologiecoalitie-boegbeeld Monique van der Voort blij met wisseltrofee

  08 mei 2024 Technologiecoalitie-boegbeeld Monique van der Voort blij met wisseltrofee

  In de Technologiecoalitie hebben werkgeversverenigingen, vakbonden en opleidingsfondsen hun krachten gebundeld rond gezamenlijke ambities voor het onderwijs en de arbeidsmarkt in de techniek en technologie. Monique van der Voort is voorzitter van deze samenwerking.

 • Techport aan de slag met Strategisch HR voor mkb

  07 mei 2024 Techport aan de slag met Strategisch HR voor mkb

  Techport is 1 van de 13 campussen in Noord-Holland waarin bedrijfsleven, overheid en onderwijs met elkaar samenwerken aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. Deze organisatie heeft vanuit het Just Transition Fund (JTR) ruim € 1,5 miljoen EU-subsidie toegekend gekregen. Dit geld zet Techport in voor het project ‘Strategisch HR voor het mkb’.

 • Samenwerken om technische vakmensen goed op te leiden

  21 maart 2024 Samenwerken om technische vakmensen goed op te leiden

  In Noord-Holland zet een grote groep mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en de overheid zich in om het tekort aan personeel aan te pakken en innovatiekracht te versterken. Daarvoor werken zij samen onder de paraplu van het manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland. Dat is nu vernieuwd.

 • Manifest Meet Special: Manifest 2.0

  08 maart 2024 Manifest Meet Special: Manifest 2.0

  Manifest Meet-host Manon Schrijnemaekers ontvangt op 21 maart 3 gasten die hun visie geven op het manifest vanuit verschillende perspectieven, waaronder bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

 • 10 jaar Techport: succesvol samenwerken in de IJmond

  17 januari 2024 10 jaar Techport: succesvol samenwerken in de IJmond

  Tijd voor een feestje, want Techport bestaat 10 jaar! Tijdens het jubileumevenement op 10 januari in IJmuiden keek de organisatie met partners en andere geïnteresseerden terug op het ontstaan van de vele samenwerkingen en werden de ambities benoemd.

 • Terugblik op de zesde Technologietafel

  15 december 2023 Terugblik op de zesde Technologietafel

  De manifestbeweging Werken en ontwikkelen 2030 NH organiseerde woensdag 13 december 2023 alweer de zesde Technologietafel. Een terugblik.

 • Vernieuwend samenwerken voor betere aansluiting onderwijs op bedrijfsleven

  28 maart 2024 Vernieuwend samenwerken voor betere aansluiting onderwijs op bedrijfsleven

  Daisy Beelen is docent en practor bij het Nova College in Noord-Holland, een mbo met ruim 130 opleidingen. Samen met publiek-private samenwerkingen zet zij zich in voor een betere aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Het Manifest Werken en ontwikkelen 2030 Noord-Holland jaagt die verbindingen aan.

 • Niet verschillen overwinnen, maar juist inzetten voor verbinding

  13 oktober 2023 Niet verschillen overwinnen, maar juist inzetten voor verbinding

  Manifest-aanjager van het eerste uur Martin de Haan is programmadirecteur van het samenwerkingsnetwerk Vakschool Technische Installaties Amsterdam (VTi). Hij ontving dit voorjaar de wisseltrofee Werken en ontwikkelen NH 2030 voor onder meer de invulling die hij met VTi heeft gegeven aan ecosysteem- en campusvorming.