Strategische thema’s

Vooruitkijkend naar 2030 werkt de manifestbeweging aan een gemeenschappelijke ambitie: een veerkrachtige technische en technologische Noord-Hollandse arbeidsmarkt. Dit is nodig om Noord-Holland groen en duurzaam te maken.

Hoe ziet dat eruit? 

In 2030…

  • Werken medewerkers, ondernemers, onderwijs en overheid samen om het juiste aantal medewerkers te hebben met de juiste vaardigheden en competenties om alle functies in te vullen waardoor de klimaatopgave kan worden gerealiseerd. 
  • Zijn alle betrokken partijen onderling goed op elkaar aangesloten in een talentinfrastructuur die verbonden en transparant is. De schotten zijn weg en iedereen spreekt dezelfde taal. Er is openheid in de aanpak en resultaten.
  • Zijn inkomen, werken en leren zo verbonden dat medewerkers in staat zijn om zichzelf een leven lang te ontwikkelen.
  • Zijn alle partijen (medewerkers, ondernemers, onderwijs, overheid) gewend sneller in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen en de bedrijfsvoering daarop aan te passen. Medewerkers en ondernemers worden door middel van een leven lang ontwikkelen gefaciliteerd om mee te gaan in de veranderende omstandigheden. 
  • Staat het landsdeel Noord-West (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) bekend als de innovatieve en digitale hub in werken en ontwikkelen voor de klimaatopgave in Europa.
  • Faciliteert, verbindt en jaagt de provincie Noord-Holland de samenwerkingen aan.

Om deze toekomstbeelden te realiseren, wordt gewerkt  aan 6 strategische thema’s. Die thema’s zijn:

Instroom, doorstroom & techniekpromotie

Om de instroom en doorstroom in technische en technologische opleidingen en banen te vergroten, zijn bijbehorend onderwijs, sectoren en de regio aantrekkelijk geprofileerd.

Download het manifestthema Instroom, doorstroom & techniekpromotie (pdf, 907 kB)

Leven lang ontwikkelen & duurzame inzetbaarheid

Door de leercultuur in bedrijven te stimuleren, ontstaan er nieuwe kansen voor werkenden. Werknemers krijgen een breder loopbaanperspectief en dat vergroot de mogelijkheden voor leven lang ontwikkelen. Daarbij komt dat talent nu behouden kan blijven voor sectoren zoals techniek en zorg. Via omscholing, herscholing en bijscholing kan inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit van medewerkers worden bevorderd. Dat geldt voor zowel werkenden, inclusief van-werk-naar-werk, als werkzoekenden (veerkrachtige arbeidsmarkt).

Download het manifestthema Leven lang ontwikkelen & duurzame inzetbaarheid (pdf, 473 kB)

Inclusiviteit

Iedereen doet mee en doet ertoe. Een omgekeerd systeem kijkt naar wat mensen wel kunnen: wie ben jij en wat breng je me? Dat is het startpunt voor de ontwikkeling van vaardigheden. Campussen bieden mogelijkheden voor (toekomstige) talenten om te ontdekken wie zij zijn.

Download het manifestthema Inclusiviteit (pdf, 454 kB)

Van werk naar werk

Er is een onverminderd tekort aan technische en technologisch geschoolde vakkrachten. In het bijzonder in relatie tot de klimaatopgave. Faciliteren van (inter)sectorale mobiliteit draagt bij om de arbeidsmarkt veerkrachtig en toekomstbehendig te maken.

Download het manifestthema Van werk naar werk (pdf, 477 kB)

Werkend ecosysteem & campusvorming

Het ecosysteem is een netwerk van veel verschillende spelers die (direct of indirect) met elkaar zijn verbonden. Als collectief creëren zij meerwaarde. Individueel profiteert iedereen van de gezamenlijke inspanningen. Er is een balans tussen brengen en halen.

Tot die spelers behoren de campussen, die ieder een specifieke focus hebben (bijvoorbeeld bouw, duurzame energie, agri). In de campus werken bedrijven, onderwijs en overheid samen. Het netwerk van campussen vormt in elke arbeidsmarktregio de motor achter regionale en provinciale samenwerking.

Door krachtenbundeling ontstaat kruisbestuiving, doordat spelers samen leren, grotere effectiviteit bereiken en mogelijkheden van samenwerking benutten. Op die manier komen de gezamenlijke arbeidsmarktambities voor de klimaatopgave binnen bereik.

Download het manifestthema Werkend ecosysteem & campusvorming (pdf, 644 kB)

Innovatie

De innovatiekracht van het bedrijfsleven en onderwijs is bepalend voor de successen in de ambitie van een groen en duurzaam Noord-Holland. Op de onderwerpen klimaat, digitalisering en technologische toepassingen is het nodig om innovatie blijvend te stimuleren. Dat gebeurt via kennis ontwikkelen, delen en toepassen.

Download het manifestthema Innovatie (pdf, 531 kB)