Praat mee

Inwoners van de provincie Noord-Holland kunnen meedenken over hoe we in onze provincie de unieke natuur kunnen beschermen en verbeteren. Dat kan op 2 manieren.

Beheerplannen

Beheerplannen worden gemaakt in overleg met belanghebbenden uit de omgeving, zoals agrarische ondernemers, gemeenten en natuur-, recreatie- en waterbeheerders. De provincie stelt eens in de 6 jaar het beheerplan van een natuurgebied vast. De provincie organiseert momenten waarop betrokkenen kunnen meedenken. De provincie houdt u hierover op de hoogte via de website en de krant.

Gebiedsgerichte aanpak

De provincie werkt volgens de gebiedsgerichte aanpak. Per gebied wordt samen met geïnteresseerden bekeken welke oplossingen geschikt zijn. Gemeenten, terreinbeheerders en ondernemers (onder andere agrariërs en recreatieondernemers) denken en helpen hierin mee.

Heeft u speciaal ideeën voor oplossingen om de stikstofneerslag in uw gebied terug te dringen? Meld u dan aan via stikstof@noord-holland.nl. Alle geïnteresseerden blijven via e-mail, de website en de nieuwsbrief op de hoogte over de uitkomsten van de gebiedsgerichte aanpak.