Partij voor de Dieren

De PvdD (Partij voor de Dieren) heeft 3 zetels in Provinciale Staten van Noord-Holland. Voor meer informatie over de fractie Partij voor de Dieren van Noord-Holland kunt u contact opnemen met de heer Zoon (fractievoorzitter).

Uitgelicht

Duo-commissielid Partij voor de Dieren