Projecten

  • Tata Steel

    Tata Steel is belangrijk voor de IJmond. Ruim honderd jaar staalindustrie heeft voor economische groei gezorgd, in de regio en in de rest van Nederland. De industrie is onderdeel van de regionale identiteit. Tegelijkertijd zorgt de aanwezigheid van de industrie voor overlast en hinder. Hoewel de luchtkwaliteit in de IJmond de afgelopen jaren sterk is verbeterd, veroorzaakt Tata Steel overlast en maken inwoners zich zorgen over hun gezondheid. De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeenten in de IJmond (Beverwijk, Velsen en Heemskerk) aan een balans tussen het economische belang van de maakindustrie en het belang van een gezonde en veilige leefomgeving in de IJmond.

  • Hollandse Luchten

    In het project Hollandse Luchten meten inwoners van de provincie Noord-Holland zelf de kwaliteit van de lucht met behulp van betaalbare meetsensoren. De meetresultaten worden als open data gepubliceerd.

  • Groen Staal

    De provincie vindt het belangrijk dat Tata Steel verandert in een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf en dat de omgeving in de IJmond daardoor schoner en gezonder wordt. Om dat te bereiken is de provincie akkoord met de start van een procedure die moet leiden tot een duurzame staalproductie. Dit is het project Heracless – Groen Staal. Het project moet er uiteindelijk toe leiden dat vóór 2030 de eerste nieuwe fabrieken in werking zijn en dat de huidige Kookgasfabriek 2 en hoogoven 7 zijn gesloten. Het project Heracless-Groen Staal is de eerste stap in de overgang van Tata Steel naar een duurzame staalproductie die in 2045 moet resulteren in een volledig CO2 neutrale staalproductie.