Duurzaamheid van het gebouw

(30 mei 2018)

De duurzaamheid van een gebouw wordt vastgesteld met een GPR-score (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn). Deze score wordt bepaald door cijfers voor maatregelen op het gebied van energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hoe beter er op deze thema’s wordt gescoord, hoe hoger de score. De maximale GPR-score is 10. Voor de bediencentrale in Heerhugowaard is een GPR-score van 9,35 vastgesteld. Met deze score zijn we niet alleen het hoogst scorende, maar ook het eerste energieneutrale provinciegebouw. Dat betekent bijvoorbeeld dat de energie die nodig is voor verwarming, warm water, ventilatie en apparaten zelf wordt opgewekt. Het gebouw heeft geen gasaansluiting en is dus all-electric. Er wordt gebouwd met materialen die later hergebruikt kunnen worden. Het afval en het puin van het oude steunpunt is verwerkt in de terreinafscheiding. Op het terrein wordt zoveel mogelijk een gesloten grondbalans gehanteerd. Dit betekent dat grond die vrijkomt, bij bijvoorbeeld het graven, niet afgevoerd wordt, maar op het terrein wordt hergebruikt. Daarnaast wordt het terrein ingericht met plantvakken en grasland.

 

Duurzaamheid van het gebouw

Uitgelicht