Laadinfrastructuur

Icoon laadinfrastructuur
MRA-Elektrisch (MRA-E) heeft de opdracht om in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht (regio Noordwest NL) de laadinfrastructuur uit te rollen voor personenvervoer. MRA-E ondersteunt gemeenten bij het gehele proces tot de plaatsing van een laadpaal. Neem voor ondersteuning of advies contact op met MRA-E. Dit kan MRA-E concreet betekenen: 

Betrouwbaar laadnetwerk

Met gezamenlijke aanbestedingen wordt een dekkend, betrouwbaar en toekomstbestendig publiek laadnetwerk gerealiseerd. Het projectbureau helpt gemeenten daarnaast op weg met alle aspecten van het laden. Denk aan: 

 • Vraag-, data- en aanbodgestuurd plaatsen 
 • Groen en slim laden 
 • Laden op privéterrein 
 • Snelladen 
 • Het opstellen van een plankaart
 • De realisatie van laadpleinen 
 • Actuele vraagstukken 

Gemeentelijke visie laadinfrastructuur 

In de Nationale agenda laadinfrastructuur (NAL) is afgesproken dat gemeenten bij voorkeur in 2021 een laadvisie en plaatsingsbeleid klaar hebben. MRA-E stelt een regionale laadvisie op die een solide basis geeft. Gemeenten kunnen deze visie onderschrijven of gebruiken als basis voor een eigen, aangepaste visie. Dat bespaart veel tijd. 

Elektrisch autodelen 

MRA-E ondersteunt initiatieven voor elektrisch autodelen. Gemeenten kunnen samen met MRA-E verder bouwen op de kennis en ervaring die met andere gemeenten is opgedaan. 

Gebiedsontwikkeling 

Elektrisch rijden heeft de toekomst; het wordt de norm. Om hier bij nieuwbouw en     gebiedsontwikkeling slim op te anticiperen, helpt MRA-E met een praktische handleiding en advies op maat. 

Stadslogistiek 

Zware elektrische vrachtwagens zijn er nog niet of nauwelijks. Een distributiehub biedt de kans om toch het goederenvervoer te verduurzamen. MRA-E biedt ondersteuning bij plannen voor schone stadsdistributie. 

Visie en Beleid 

De komende jaren maken we werk van het elektrisch rijden én de energietransitie. Onze huizen gaan van het gas af en het elektriciteitsgebruik neemt toe. Dat vraagt om een integrale visie en helder beleid. MRA-E geeft advies. Denk ook aan praktisch beleid voor: 

 • Laadpalen en parkeerplekken 
 • Elektrisch autodelen 
 • Plankaarten 
 • Laadpleinen 

Zonnepanelen op parkeerterreinen

De provincie Noord-Holland wil stimuleren dat meer parkeerterreinen met zonnepanelen worden overkapt (park the sun). Met een financiële impuls van € 1,5 miljoen hoopt de provincie initiatiefnemers over de streep te trekken om plannen te realiseren bij parkeerterreinen die daar geschikt voor zijn. Meer informatie is te vinden op de financiële pagina bij regionale regelingen: zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland.  

Meer informatie

Financiering

Specifiek voor deze maatregel is, naast de activiteiten van MRA-E, de volgende regionale regeling kansrijk: 

 • Zonne-energieleverende parkeerterreinen Noord-Holland. 

Zie de pagina financiering (pdf, 1 MB) voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit. 

Status

Op de MRA-E laadkaart is een overzicht te vinden waar laadpalen zijn geplaatst of in voorbereiding zijn.