Lagere parkeernormen

NH_icoon_lagereparkeernormen_notext
Door als gemeente het aantal parkeerplekken te verminderen, wordt het aantrekkelijker om een ander vervoersmiddel te pakken. Wanneer parkeerplaatsen op 100 tot 300 meter van een woning liggen, in plaats van er direct voor, neemt het aantal korte ritten met bijna de helft af. Het is een effectieve maatregel om modal shift te bevorderen en zo meer mensen te laten lopen, fietsen of gebruik te laten maken van het openbaar vervoer in plaats van de auto.

Deze maatregel draagt potentieel 69 – 159 kiloton (6 % van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland. 

Meer informatie

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel. 

Financiering

Specifiek voor deze maatregel is niet direct een regionale regeling kansrijk, het gaat meer om een beleidsmatige ingreep. Wel kan deze maatregel interessant zijn in combinatie met deelmobiliteit en het aantrekkelijk maken van OV-gebruik. 

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.