Zero-emissiezones

NH_icoon_zero_emissiezones_notext
Zero-emissiezones (oftewel ZE-zones) zijn gebieden die worden aangeduid als uitstootvrije zone. Bij een ZE-zone personenvervoer, vanaf 2030 in de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, mogen alleen uitstootvrije auto’s deze zone binnenrijden. Bij een ZE-zone stadslogistiek gaat het om alle bestel- en vrachtvoertuigen.

Deze maatregel draagt potentieel 353 – 825 kiloton (31% van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland. 
 
Gemeenten mogen vanaf 1 januari 2025 een stadsgebied aanwijzen waar geen vervuilende bestelbussen en vrachtwagens mogen rijden. Hiermee willen gemeenten de CO2-uitstoot in de steden verminderen. De omtrek van een ZE-zone is minstens het stadscentrum plus de omliggende wijken. Bestel- of vrachtauto’s mogen hier alleen in als deze geen schadelijke stoffen uitstoten; in de praktijk alleen voertuigen op elektriciteit of waterstof. 
 
Op de website van Zero Emissie Stadslogistiek is meer informatie te vinden over welke gemeenten al een zero-emissiezone hebben aangekondigd, praktijkvoorbeelden, literatuur en onderzoek, maar ook een toolbox voor gemeenten inclusief een stappenplan hoe te komen tot een zero-emissie zone.  

Meer informatie

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel. 

Financiering

Specifiek voor deze maatregel zijn de volgende regionale regelingen kansrijk: 

  • Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) 
  • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA) 
  • Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET) 
  • Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA)  

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.