Logistieke hubs en slimme logistiek

NH_icoon_modal_shift_logistiek_notext
De maatregel logistieke hubs en slimme logistiek richt zich op het bundelen van de logistieke stromen aan de rand van een stad om zo de stadsdistributie efficiënt in te richten, met een hogere beladingsgraad. Afhankelijk van de logistieke segmenten, kan ZE last mile delivery aantrekkelijker worden gemaakt. Denk aan hubs bij steden waar goederen uit vrachtwagens worden overgeladen in bijvoorbeeld elektrische bakfietsen voor schone aflevering binnen de stad.

Deze maatregel draagt potentieel 68 - 158 kiloton (6% van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland. 

Meer informatie

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel.

Financiering

Specifiek voor deze maatregel zijn de volgende regionale regelingen kansrijk:

  • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
  • Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)
  • Modal Shift: weg naar binnenvaart of van weg naar spoor
  • CEF Transport - Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.