Zero-emissie vervoer overheden

NH_icoon_zero_emissie_overheden_notext

Door het gemeentelijk wagenpark, doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer volledig zero-emissie te maken, dragen we bij aan een schonere mobiliteit. We mikken erop dat nieuwe voertuigen vanaf 2025 uitstootvrij zijn en vanaf 2030 alle voertuigen. Deze maatregel draagt potentieel 80 – 300 kiloton (10% van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland.

Zo wordt in de regio Gooi en Vechtstreek het Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)- en leerlingenvervoer voor ruim 80% door elektrische voertuigen uitgevoerd. De provincie Noord-Holland streeft ernaar dat alle auto’s (dienstauto’s, grondwatermeetauto’s en de auto’s voor de weg- en tunnelinspecteurs) in 2027 volledig emissieloos zijn.

Ook zijn de provincies wettelijk verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het openbaar (bus)vervoer. De afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor de transitie van dieselaangedreven bussen naar zero-emissie (ZE) bussen, die rijden op elektriciteit of waterstof. In 2016 heeft de provincie zich via het Interprovinciaal overleg (IPO), de vervoerregio’s en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat gecommitteerd aan het Bestuursakkoord Zero Emissie Bus (BAZEB). Dit akkoord stelt dat alle nieuwe bussen die vanaf 2025 instromen zero-emissie dienen te zijn, en dat alle oude dieselbussen uiterlijk 2030 niet meer rijden. De ambities betreffen zowel de inzet van ZE-busmaterieel als de daarvoor benodigde energielevering en de laad- en tankinfrastructuur.

Meer informatie

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel.

Financiering

Specifiek voor deze maatregel zijn de volgende regionale regelingen kansrijk:

  • Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's (SEBA)
  • Specifieke Uitkering Zero-Emissiebussen (SpUk-ZEbus)
  • Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.