Deelmobiliteit & MaaS

Icoon deelmobiliteit
Deelmobiliteit & Mobility as a Service (MaaS) is het tegen betaling tijdelijk gebruiken van een vervoermiddel. Meerdere personen gebruiken dan hetzelfde voertuig. Dit kan een zero emissie auto, fiets, scooter of ander vervoermiddel zijn. Een deelauto is (vooralsnog) een mogelijk voordelige vervanger van een 2e (of 3e) auto en bespaart dus ruimte. Deelfietsen en -scooters bieden vooral mogelijkheden in het eerste en/of laatste deel van de reis. Deelbakfietsen komen van pas bij incidenteel vervoer van goederen of kinderen.

Deze maatregel draagt potentieel 32 – 128 kiloton (4% van totaal) bij aan de CO2 -besparing mobiliteit in Flevoland en Noord-Holland. Deelmobiliteit kan daarnaast voor het ruimtelijk gebied kansen opleveren.
 
Vanuit het MRA-platform Smart Mobility is een thematrekker MaaS en deelmobiliteit aangewezen om beleidsmedewerkers van gemeenten te helpen met deze maatregel. Het MRA-platform Smart Mobility kan helpen bij het vormgeven en aanscherpen van de visie op MaaS en deelmobiliteit en de doorvertaling naar concreet handelen. Want alleen door het nemen van concrete acties kan MaaS verder worden ontwikkeld. Daarom ligt momenteel de focus op het opschalen van de inzet van deelmobiliteit om lokale opgaven te bereiken.

Door het inzetten van deelmobiliteit kunnen we efficiënter omgaan met de schaarse publieke ruimte en kan sneller de overstap worden gemaakt naar duurzame elektrische voertuigen. Daarnaast haalt het platform ervaringen en lessen op uit de landelijke MaaS-pilots en overige MaaS-initiatieven. Die kennis delen zij niet alleen binnen de Metropoolregio Amsterdam, maar ook in de rest van Noord-Holland en Flevoland.

Meer informatie

  • MRA platform Smart Mobility 
  • Mobipunten 

Zie ook de factsheet (pdf, 1 MB) van deze maatregel. 

Financiering 

Specifiek voor deze maatregel is de volgende regionale regeling kansrijk: 

  • Waddenfonds: Subsidieregeling thematische openstelling 2023

Zie de pagina financiering voor meer informatie over de financiële regelingen duurzame mobiliteit.