Gewijzigde grenzen werkingsgebieden Omgevingsverordening definitief

(06 juli 2023)

Gedeputeerde Staten (GS) namen een definitief besluit over de aanpassingen in de werkingsgebieden en de bijlagen van de Omgevingsverordeningen Noord-Holland (OV NH). De voorgestelde aanpassingen treden op maandag 10 juli in werking.

Lees meer over de voorgestelde aanpassingen.

In de werkingsgebieden staat waar in de provincie welke regels gelden, welke activiteiten mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Dit is van belang omdat het duidelijk maakt wat in een bepaald gebied wel of niet mogelijk is. Alle werkingsgebieden zijn op de digitale kaart terug te vinden. Een overzicht van de wijzigingen staat, samen met de Nota van Beantwoording, op de pagina van de Omgevingsverordening, rechts onder ‘Documenten OV NH2020’.

Werkingsgebieden en bijlagen 2 keer per jaar gewijzigd

Door specifieke ontwikkelingen in een gebied, of vanwege wensen uit de omgeving, kan het nodig zijn om de grenzen van een werkingsgebied of de inhoud van een bijlage aan te passen. Deze aanpassingen wil de provincie 2 keer per jaar doorvoeren, zodat ze vervolgens in juli en januari in werking kunnen treden. Op deze manier zorgt de provincie voor een herkenbare vaste werkwijze en worden ontwikkelingen binnen een redelijke termijn doorgevoerd in de verordening. Alle voorgestelde wijzigingen worden eerst ter inzage gelegd, zodat iedereen er op kan reageren.

Omgevingsverordening klein