Chris de Vries: het is een feit!

(18 december 2018)

Centrale bediening van bruggen en sluizen in Noord-Holland vanuit de bediencentrale Weg & Waterhuis de Langebalk is vanaf nu een feit! De bediencentrale is afgelopen vrijdag 14 december officieel geopend door gedeputeerde Elisabeth Post. De Twee Zwanen in Schagen is de eerste brug die vanaf nu vanuit Heerhugowaard veilig op afstand wordt bediend. De komende 3 jaar worden nog eens 43 bruggen en sluizen aangesloten op de bediencentrale.

portret Chris de Vries

Dit zijn zowel bruggen en sluizen van de provincie, als van Rijkwaterstaat, Port of Den Helder en Recreatieschap Spaarnwoude. Daarna hebben wij de ambitie om nog 36 bruggen en sluizen op de belangrijke vaarwegtrajecten in Noord-Holland van andere beheerders aan te sluiten.

De provincie gaat de komende jaren niet alleen op afstand bedienen vanuit een bediencentrale maar heeft ook het voornemen dat op termijn 24-uur per dag te doen. Dit doen we voor een betere doorstroming voor zowel scheepvaart als verkeer op de weg. Met centrale bediening van bruggen en sluizen stimuleren we het (vracht)vervoer over water, waardoor de wegen en het milieu minder belast zullen worden. Niet alleen de doorstroming van het wegverkeer verbetert, ook hebben schepen het gemak van betere vaartijden en kunnen zij vlot doorvaren. Kortom, grote voordelen voor alle (vaar)weggebruikers.

Natuurlijk staat veiligheid voorop bij het op afstand bedienen. Zowel voor de provincie als voor onze opdrachtnemers heeft veiligheid de hoogste prioriteit. In de opleiding die bedienaren krijgen voordat zij in Heerhugowaard op afstand kunnen bedienen, is bijvoorbeeld veel aandacht voor de nieuwe ‘kijkstrategie’, zodat de kans op incidenten wordt geminimaliseerd.

Over de kijkstrategie en de opleiding die bedienaren krijgen om veilig op afstand te bedienen leest u in deze nieuwsbrief meer. Verder komt u in de nieuwsbrief meer te weten over de achtergrond van de nieuwe naam, de planning voor 2019 en de technische uitdagingen die onze opdrachtnemer ENGIE tegenkwam bij het koppelen van de eerste brug aan de bediencentrale.

Veel leesplezier!

Chris de Vries

Directeur Beheer en Uitvoering
Provincie Noord-Holland

Uitgelicht